İndeks

Marka tescil sınıfları

Türkiye’ de markaların faaliyet alanlarının temsil edilmesi için global olarak en yaygın olarak kullanılan NICE sınıflandırma sistemi kullanılmaktadır. NICE sınıflandırması 45 sınıfı kapsamakta olup, 1 – 34 arası ürün, 34-45 arası sınıflar ise hizmet sınıflarını ifade etmek etmektedir.


Marka tescili nasıl yapılır

Türkiye’ de markaların tescil edilmesine ilişkin yetkili kurum TPE Türk Patent ve Marka Kurumu olup, tescil için başvurular doğrudan veya vekil aracılığıyla bu kuruma yapılmaktadır. Başvuru için TPE’ nin sunduğu formlar aracılığıyla ilgili başvuru sahibi bilgilerini ibraz etmek, ilgili ücretlerin ödenmesi, vekil kullanılması durumunda vekalatnamenin sunulması yeterlidir. TPE’ ye tüm başvurular fiziki veya online olarak yapılabilir. 

Marka tescil fiyatları

Marka tescil için fiyatlandırma konusunu iki aşamalı olarak düşünebiliriz. Birincisi başvuru sırasında talep ettiğimiz faaliyet alanı sayısına göre hesaplanan sınıf ücreti ve vekil kullanmamız durumunda vekile başvuru ve dosyanın takibi için ödenen hizmet bedellerini kapsamaktadır. İkincisi ise, TPE’ nin tescil kararının ardından ödenmesi gereken tescil ücreti ve vekilin hizmet bedeli talep etmesi durumunda ödenmesi gereken ücretleri içermektedir.

Patent sorgulama online

Marka, Patent ve Endüstriyel tasarım araştırma işlemleri, TPE’ nin online araştırma veri tabanlarından yapılabilmektedir. Ancak doğru bir araştırma ve analiz için vekil yardımı almanız şiddetle önerilmektedir.

Patent alma

Türkiye’ de marka ve patent tescili birbirine en çok karışan terimlerdendir. Ya da daha doğru ifade etmek gerekirse, patentlemek terimi tüm sinai haklar için kullanılmaktadır. Patent alma, en basit tanımıyla, bir buluşla ilgili tescil almak için gerekli prosedürleri başlatmak anlamına gelmektedir. Ama tabi marka içinde aynı ifadenin yaygın olarak kullanılması sebebiyle vekiller olarak müvekkillerimizi ihtiyaçlarına göre yönlendirmekteyiz.


Türk patent enstitüsü

TPE ve ya 2017 yılında yürürlüğe giren yeni SMK’ yla birlikte, Türk Patent Kurumu, Türkiye’ de marka, patent, endüstriyel tasarım, entegre devre topografyaları, coğrafi işaret ve geleneksel ürün adlarının korunması için başvuruları alan, prosedürleri yürüten ve değerlendiren, karar veren ve ilgili tüm tescil ve süreçleri sicilinde tutan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ na bağlı kurumdur.


Marka tescil belgesi

Marka prosedürlerinin tescil kararı ile sonuçlanmasının ardından TPE tarafından düzenlenen ve hak sahibine 10 yıllık süreyle verilen belgedir. Her 10 yılda bir yenilenerek marka tescilinin ömrü uzatılabilmektedir.

Marka tescil sorgulama

TPE’ nin online işlemler bölümünden yapılabildiği gibi, çeşitli programlarla algoritmik olarak ta araştırma yapmanın mümkün olduğu, markanın müsaitliğini araştırmak için kullanılan arayüz ve veri tabanlarıdır.

İsim hakkı sorgulama

Markaların tescile uygunluğunu sorgulamak için bir başka şekilde kullanılan ifadedir.


Marka tescil başvurusu

Marka tescil süreçlerini başlatmak için TPE’ ye doğrudan veya vekil aracılığıyla yapılan başvuru işlemidir.


Marka tescil ücreti

Markalarla ilgili olan işlem ücretlerini aşağıdaki linki kullanarak TPE’ nin resmi web sitesinden öğrenebilirsiniz.

Tek sınıflı marka nedir

Sadece tek faaliyet sınıfında tescil almak isteyen markalarla ilgili yapılan işlemdir. TPE’ de 1 sınıf ücreti 205 TL’ dir.

Marka tescil belgesi nasıl alınır

Marka tescil süreçlerinin tamamlanmasının ardından 2017 fiyatlarına göre 560 TL’ lik ücret online olarak TPE hesaplarına yatırılarak tescil talep edilerek alınabilir.

Marka tescil ücreti ödeme

Marka tescil ücretleri TPE’ nin resmi Ziraat, Halk ve Vakıfbank hesaplarına sadece havale veya para yatırma yoluyla yapılabilir. TPE işlem ücretlerini EFT olarak kabul etmemektedir.

Marka tescil belgesi için gerekli evraklar

Marka tescil belgesinin hazırlanması için online olarak ücretin ödendiğini gösteren dekontu doğrulamak ve gerekli online başvuruyu sağlamak gerekmektedir.


Marka patent sorgulama

Veri tabanları üzerinden yapılan marka araştırma işlemlerine verilen bir diğer isimdir.


Patent nedir?

Tüm dünyada yeni olarak kabul görecek, mevcut teknik birikimle açıklanamayacak ve sanayiye uygulanabilir buluşlar için alınabilecek, 20 senelik koruma sağlayan münhasır bir haktır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Marka Tescil İşlemleri

Tescillenmiş bir markayı kullanın cezası nedir? TPE'ye girişi yapıldığı gün, tarih ve saat olarak markanın koruması başlar. Ayırt edic...